Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Bật SSH trên Managed WordPress

SSH là một phương pháp kết nối an toàn với gói dịch vụ lưu trữ của bạn để quản lý WordPress từ xa thông qua Giao diện dòng lệnh WordPress (WP-CLI) cũng như lệnh Linux tiêu chuẩn. Dưới đây là cách bật Secure Shell (SSH) cho gói Managed WordPress của bạn.

Lưu ý: Các gói Cơ bản không được hỗ trợ khả năng truy cập SSH. Nâng cấp gói Managed WordPress Cơ bản của bạn để bật SSH.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. For the site you want to use, select Settings from the Menu icon menu.
 4. Trong phần Trang sản xuất, tìm thông tin đăng nhập SSH/SFTP rồi chọn Xem hoặc thay đổi.
  Chọn thay đổi để xem thông tin sftp
 5. Chọn Tạo thông tin đăng nhập mới.
 6. Bên cạnh SSH, chuyển đổi trạng thái nút gạt từ Đã tắt thành Đã bật.
 7. Select Create New Login.
  Note: This will delete your current SFTP username and password.
 8. Sao chép Lệnh SSHMật khẩu để dùng trong ứng dụng SSH, rồi chọn Đóng.

Lúc này, bạn có thể kết nối với gói Managed WordPress của mình bằng SSH.

Thông tin thêm