Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bật thống kê lưu lượng truy cập website cho Dịch vụ lưu trữ trên Windows

Bạn có thể xem dữ liệu khách truy cập cho trang web Dịch vụ lưu trữ Windows của mình sau khi bạn bật thống kê lưu lượng truy cập web. Đây là cách thực hiện.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  3. Trong phần Cài đặt, chọn Máy chủ .
  4. Đảm bảo Thống kê web được Bật . Nếu không, chọn Manage, chuyển đổi Status để On, và sau đó đóng Web kê hộp thoại.

    Sau khi bạn bật số liệu thống kê web, Plesk sẽ bắt đầu theo dõi dữ liệu khách truy cập vào trang của bạn.

Các bước liên quan

  • Để xem số liệu thống kê về lưu lượng truy cập trang của bạn, trong một trình duyệt, hãy truy cậphttps://myDomainName.com/plesk-stat/webstat , trong đó myDomainName.com là tên miền của bạn (như coolexample.com). Bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Plesk của mình.

Xem thêm thông tin

Plesk sử dụng AWStats để theo dõi dữ liệu lưu lượng truy cập web: