Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Bật tính năng khôi phục giỏ hàng bị bỏ lại

Bật tính năng khôi phục giỏ hàng bị bỏ lại để thu hút lại khách hàng đã nhập thông tin vào giỏ hàng rồi rời khỏi cửa hàng mà không mua sắm. Email về giỏ hàng bị bỏ lại sẽ nhắc khách hàng thanh toán các sản phẩm đã chọn, giúp bạn tăng doanh thu.

  

Điều này sẽ không hiển thị cho en-US

  1. Vui lòng chọn nút bật tắt Bật nhắc nhở thanh toán bị bỏ lại để bật hay tắt.
  2. Vui lòng chọn bao nhiêu thời gian trôi qua thì email sẽ được tự động gửi sau khi khách hàng rời bỏ cửa hàng của bạn mà vẫn để lại sản phẩm trong giỏ hàng.

Xem thêm thông tin