Websites + Marketing Trợ giúp

Bật tính năng khôi phục giỏ hàng bị bỏ lại

Bật tính năng khôi phục giỏ hàng bị bỏ lại để thu hút lại khách hàng đã nhập thông tin vào giỏ hàng rồi rời khỏi cửa hàng mà không mua sắm. Email về giỏ hàng bị bỏ lại sẽ nhắc khách hàng thanh toán các sản phẩm đã chọn, giúp bạn tăng doanh thu.

  1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trên Bảng điều khiển, hãy mở rộng Cửa hàng , rồi chọn Cài đặt .
  4. Chọn tab Giỏ hàng bị bỏ lại.
  5. Vui lòng chọn nút bật tắt Bật nhắc nhở thanh toán bị bỏ lại để bật hay tắt.
  6. Vui lòng chọn bao nhiêu thời gian trôi qua thì email sẽ được tự động gửi sau khi khách hàng rời bỏ cửa hàng của bạn mà vẫn để lại sản phẩm trong giỏ hàng.
Lưu ý: Để xem danh sách các giỏ hàng bị bỏ lại hiện tại, hãy chọn Cửa hàng trong Bảng điều khiển rồi chọn Đơn hàng, sau đó chọn tab Giỏ hàng bị bỏ lại.

Xem thêm thông tin