Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Bật tự động gia hạn

Bật tính năng tự động gia hạn và kích hoạt gói đăng ký cho các sản phẩm của bạn. Các sản phẩm sẽ tự động gia hạn vào ngày hết hạn.

  1. Truy cập vào trang Gia hạn & thanh toán của GoDaddy. Bạn có thể thấy lời nhắc đăng nhập.
  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh (các) sản phẩm bạn muốn tự động gia hạn.
    chọn hộp kiểm
    • Thao tác bật tính năng tự động gia hạn cho gói đăng ký có nhiều sản phẩm sẽ áp dụng thay đổi cho tất cả sản phẩm. Bạn không thể thay đổi từng sản phẩm.
  3. Ở đầu trang, hãy chọn Bật tự động gia hạn. Mọi sự thay đổi sẽ được lưu và ngày tự động gia hạn sẽ hiển thị bên dưới Ngày thanh toán.
    chọn bật gia hạn tự động

Để kiểm tra giá gia hạn trước khi bật tính năng tự động gia hạn, hãy nhấp vào Thêm vào giỏ. Giá được niêm yết bên cạnh mỗi sản phẩm, nhưng bạn sẽ không mất phí trừ phi bạn tiếp tục vào xem giỏ và hoàn tất quá trình thanh toán.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin