Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Begrensninger ved redigering av filer

Hackere elsker å utnytte og ødelegge WordPress-nettsteder, og følgelig bør sikkerhet være en prioritet for alle som bruker WordPress. For å bidra til å gjøre administrerte WordPress-kontoer så sikre mot hacking som mulig, bruker vi strenge, sikkerhetsorienterte begrensninger på hvilke filer som kan redigeres.

Denne funksjonen betyr at du kun kan redigere følgende kataloger og filer på administrerte WordPress-kontoer:

  • /wp-content
  • wp-config.php
  • .htaccess
  • favicon.ico

Du kan også redigere alle kataloger og filer som du laster opp selv, f.eks. en php.ini-fil.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.