Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bí danh, chuyển tiếp và nhóm phân phối là gì?

Bí danh, chuyển tiếp và nhóm phân phối thực hiện các chức năng tương tự nhau nhưng có sự khác nhau quan trọng.

Bí danh

Một địa chỉ email bí danh đơn giản là một tài khoản Email Office 365 ngụy trang khác. Tất cả các thư gửi đến một địa chỉ email bí danh sẽ được nhận trong hộp thư của email Office 365 gốc. Bí danh có lợi cho những người có một website và muốn có một địa chỉ email cho những người liên hệ với họ (như là sales@coolexample.com), nhưng vẫn muốn thư đi vào hộp thư đến của họ.

Nếu bạn muốn cài đặt địa chỉ email của mình là holly@coolexample.com, và sau đó bạn tạo bí danh sales@coolexample.com, và tất cả email từ sales@coolexample.com sẽ đi vào hộp thư đến của bạn tại holly@coolexample.com.

Để biết thêm thông tin về bí danh, hãy tham khảo Thêm một bí danh email.

Chuyển tiếp

Chuyển tiếp là nói đến chuyến hướng email được gửi đến một địa chỉ trên một địa chỉ khác, bằng cách giống như bạn chuyển tiếp thư thông thường của bạn khi bạn di chuyển. Trong Office 365, bạn có thể chia sẻ thư từ một tài khoản email khác đến hộp thư Office 365 của bạn bằng cách cài đặt một tài khoản được kết nối. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Microsoft về tài khoản được kết nối.

Nếu bạn muốn tự động chuyển thư Office 365 của bạn đến một tài khoản khác, bạn cần quyền của quản trị viên về tài khoản của bạn. Làm theo những hướng dẫn được cung cấp để tạo một tài khoản được kết nối, và chọn Chuyển tiếp.

Nhóm phân phối

Nếu một khách hành liên tục gửi đi email từ tài khoản Office 365 của họ đến cùng một nhóm người, họ có thể muốn tạo một nhóm phân phối. Sau khi họ tạo danh sách phân phối, danh sách sẽ hiển thị trong sổ địa chỉ của họ, giống như địa chỉ email của người khác.

Bằng cách đó, khi họ muốn gửi một email đến nhóm đó, họ chỉ cần chọn tên của nhóm phân phối, thay vì từng địa chỉ email.

Để biết thông tin về các địa chỉ email khác nhau trong Office 365, hãy xem


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.