Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bí danh email là gì?

Bí danh là một cách để nhận email mà không để lộ địa chỉ email Microsoft 365 của bạn. Tất cả email được gửi đến địa chỉ bí danh của bạn sẽ được gửi vào hộp thư đến của tài khoản email chính của bạn.

Bí danh giúp bạn đa dạng hóa một tài khoản email mà không cần trả tiền để dùng nhiều hộp thư đến. Bạn có thể tạo tối đa 400 bí danh cho cùng một tài khoản email.

Để tìm hiểm thêm về bí danh, vui lòng chọn một câu hỏi để xem câu trả lời:

Tôi có thấy email được gửi đến bí danh trong hộp thư đến của mình không?

Không, tất cả thư được gửi đến một bí danh hiển thị trong hộp thư đến của bạn được gửi đến địa chỉ email chính của bạn. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản email jane@coolexample.com và tạo bí danh support@coolexample.com, thư được gửi đến support@ sẽ hiển thị trong hộp thư đến jane@ của bạn.

Nếu muốn support@ hiển thị là địa chỉ gửi Đến, bạn hãy tạo một nhóm phân phối với tài khoản email chính của bạn là thành viên.

Tôi có thể gửi email từ bí danh của mình không?

Có, gửi email bằng bí danh trong Outlook trên web. Tin nhắn của bạn sẽ hiển thị địa chỉ bí danh của bạn là người gửi và ngụy trang địa chỉ email chính của bạn.

Ví dụ, nếu bạn có jane@coolexample.comlà tài khoản email chính và bạn tạo bí danh jobs@coolexample.com, tất cả email gửi đến jobs@ sẽ chuyển đến hộp thư đến bạn đang dùng. Khi trả lời thư, bạn có thể sử dụng bí danh jobs@ để người nhận không bao giờ nhìn thấy jane@.

Lưu ý: Tính năng này nằm trong chế độ Xem trước Công khai của Microsoft và có thể có vấn đề hoặc lỗi. Tìm hiểu cách gửi email bằng bí danh.

Bí danh và địa chỉ chuyển tiếp khác nhau như thế nào?

Khi bạn tạo địa chỉ email chuyển tiếp, bất kỳ thư nào được gửi đến email Microsoft 365 của bạn đều được gửi đến một địa chỉ email khác. Ví dụ: nếu bạn chuyển tiếp email từ sales@coolexample.com đến jane@coolexample.com, tất cả thư gửi đến sales@ sẽ tự động chuyển tiếp đến jane@. Vui lòng xem các tùy chọn chuyển tiếp cho địa chỉ email Microsoft 365 của bạn.

Bí danh của tôi có thể lọc thành một thư mục cụ thể?

Không, các quy tắc hộp thư đến không lọc bí danh vào các thư mục cụ thể. Tuy nhiên,bạn có thể tạo địa chỉ dưới dạng nhóm phân phối (với tài khoản email chính là thành viên) và lên một quy tắc mà sẽ tự động di chuyển thư được gửi đến nhóm phân phối đến một thư mục. Tìm hiểu thêm về quy tắc hộp thư đến từ Microsoft.

Lưu ý: Một địa chỉ email không thể vừa là bí danh vừa là nhóm phân phối cùng lúc. Để thay đổi địa chỉ từ bí danh sang nhóm phân phối, bạn vui lòng đầu tiên xóa bí danh trước khi tạo bí danh là nhóm phân phối.

Về đầu trang

Sẽ mất bao lâu để bí danh trở nên hiện hoạt?

Ngay khi bạn thêm bí danh, bạn có thể nhận được thư gửi đến. Tuy nhiên, có thể mất đến 24 giờ để bí danh mới bắt đầu chuyển thư.

Tôi có thể biến địa chỉ email thành một bí danh không?

Nếu bạn thay đổi tên người dùng của tài khoản email Microsoft 365, tên người dùng trước đó sẽ tự động được thêm là một bí danh. Hay, nếu địa chỉ đã được cài đặt là tài khoản email, nhóm phân phối hay hộp thư được chia sẻ, bạn sẽ cần xóa trước khi thêm nó làm bí danh cho tài khoản email chính của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bí danh của tôi không hoạt động?

Nếu bí danh của bạn không hoạt động, vui lòng thử các phương pháp dưới đây:

  • Kiểm tra xem bí danh có bị lỗi chính tả không. Ai trong chúng ta cũng từng bị lỗi chính tả.
  • Xác nhận người gửi nhập đúng chính tả cho bí danh.
  • Đảm bảo bạn đã cho bí danh 24 giờ để cài đặt.
  • Nếu đang dùng Bảo mật Email Nâng cao, bạn có thể cần thêm bí danh.

Bí danh của tôi có thể dùng được cho nhiều địa chỉ email không?

Bạn không thể gán bí danh cho nhiều địa chỉ email. Thay vào đó bạn hãy tạo một hộp thư được chia sẻ hay nhóm phân phối.

Về đầu trang

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin