Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bí danh email là gì?

Bí danh là một cách để nhận email mà không để lộ địa chỉ email Microsoft 365 của bạn. Tất cả email gửi đến địa chỉ bí danh sẽ được chuyển tiếp tới hộp thư đến của tài khoản email chính của bạn. Bí danh giúp bạn đa dạng hóa một tài khoản email mà không cần trả tiền để dùng nhiều hộp thư đến. Bạn có thể tạo tối đa 400 bí danh cho cùng một tài khoản email.

Ví dụ về bí danh email

Giả sử Jane Pointsman sở hữu một công ty tư vấn nhỏ. Cô ấy muốn tạo nhiều địa chỉ email cho doanh nghiệp nhưng tất cả email đều được gửi tới hộp thư đến cá nhân của mình. Ngoài địa chỉ email chính là jane.pointsman@crystallballconsulting.com, cô ấy còn tạo địa chỉ:

 • jpointsman@crystallballconsulting.com: Địa chỉ này sẽ giúp khách hàng dễ nhớ hơn khi họ muốn liên hệ trực tiếp với Jane.
 • hello@crystalballconsulting.com: Địa chỉ này được sử dụng làm địa chỉ liên hệ chung của công ty.
 • billing@crystallballconsuting.com: Địa chỉ này được sử dụng để lập hoá đơn và thanh toán cho công ty.

Chọn một câu hỏi để xem câu trả lời:

Bí danh email được sử dụng để làm gì?

Bí danh email rất hữu ích cho việc thiết lập và quản lý sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp, chẳng hạn như nếu bạn hoặc người khác trong công ty đảm nhận nhiều vai trò. Với bí danh email, bạn không phải chuyển đổi giữa nhiều hộp thư vì tất cả email đều được chuyển tiếp tới hộp thư đến chính. Bạn cũng có thể gửi email từ bí danh để không làm lộ địa chỉ email chính của mình.

Về đầu trang

Làm thế nào để tạo bí danh email?

Video này nằm trong tuyển tập Hướng dẫn về cách thiết lập email.

Yêu cầu: Người dùng có thể xem các bí danh hiện có. Tuy nhiên, bạn cần quyền quản trị để thêm bí danh. Để biết thêm thông tin, hãy xem các vai trò quản trị của Microsoft.
 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
 2. Chọn Quản trị viên, rồi đến Bí danh email.
  Thẻ Quản trị viên Microsoft 365 đã mở để hiển thị Bí danh email
 3. Vui lòng chọn Thêm Bí danh.
 4. Vui lòng chọn người dùng trong danh sách thả xuống (nếu bạn có một địa chỉ email thì địa chỉ đó sẽ được chọn theo mặc định).
 5. Vui lòng thêm bí danh mới vào hộp Nhập bí danh và chọn Lưu.

Bạn sẽ thấy bí danh email mới được liệt kê trên trang Bí danh email. Bạn có thể truy cập vào đây bất kỳ lúc nào để thêm bí danh, hay để Nút hình bút chìchỉnh sửa hoặc Nút hình thùng rác xóa chúng.

Về đầu trang

Làm thế nào để thay đổi bí danh email?

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
 2. Chọn Quản trị , rồi chọn Bí danh email .
  Tab Quản trị Microsoft 365 đã mở để hiển thị Bí danh email
 3. Chọn nút Nút hình bút chì Chỉnh sửa bên cạnh bí danh email bạn muốn thay đổi.
 4. Cập nhật bí danh email bằng cách sửa tên. Nếu bạn có nhiều miền, bạn cũng có thể thay đổi miền bí danh.
 5. Chọn Lưu.
 6. Để tiếp tục sử dụng bí danh email gốc cùng với bí danh đã cập nhật, chọn Có, Giữ nguyên, Quá . Nếu không, hãy chọn Không, Cảm ơn . Bí danh của bạn giờ sẽ chuyển thư đến hộp thư đến chính của bạn.

Về đầu trang

Làm thế nào để xóa bí danh email?

 1. Chọn nút Nút hình thùng rác Thùng rác bên cạnh bí danh email bạn muốn xóa.
 2. Chọn Xóa. Sau khi bị xóa, bí danh có thể được sử dụng trong địa chỉ email mới.

Quá trình xóa bí danh có thể mất tối đa 24 giờ để hoàn thành.

Về đầu trang

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thấy email được gửi đến bí danh trong hộp thư đến của mình không?

Không, tất cả thư được gửi đến một bí danh hiển thị trong hộp thư đến của bạn được gửi đến địa chỉ email chính của bạn. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản email jane@coolexample.com và tạo bí danh support@coolexample.com, thư được gửi đến support@ sẽ hiển thị trong hộp thư đến jane@ của bạn.

Nếu muốn support@ hiển thị là địa chỉ gửi Đến, bạn hãy tạo một nhóm phân phối với tài khoản email chính của bạn là thành viên.

Về đầu trang

Tôi có thể gửi email từ bí danh của mình không?

Có, gửi email bằng bí danh trong Outlook trên web. Tin nhắn của bạn sẽ hiển thị địa chỉ bí danh của bạn là người gửi và ngụy trang địa chỉ email chính của bạn.

Ví dụ, nếu bạn có jane@coolexample.comlà tài khoản email chính và bạn tạo bí danh jobs@coolexample.com, tất cả email gửi đến jobs@ sẽ chuyển đến hộp thư đến bạn đang dùng. Khi trả lời thư, bạn có thể sử dụng bí danh jobs@ để người nhận không bao giờ nhìn thấy jane@.

Lưu ý: Tính năng này nằm trong chế độ Xem trước công khai của Microsoft và có thể có vấn đề hoặc lỗi.

Về đầu trang

Bí danh và địa chỉ chuyển tiếp khác nhau như thế nào?

Khi bạn tạo địa chỉ email chuyển tiếp, bất kỳ thư nào được gửi đến email Microsoft 365 của bạn đều được gửi đến một địa chỉ email khác. Ví dụ: nếu bạn chuyển tiếp email từ sales@coolexample.com đến jane@coolexample.com, tất cả thư gửi đến sales@ sẽ tự động chuyển tiếp đến jane@. Vui lòng xem các tùy chọn chuyển tiếp cho địa chỉ email Microsoft 365 của bạn.

Về đầu trang

Bí danh của tôi có thể lọc thành một thư mục cụ thể?

Không, các quy tắc hộp thư đến không lọc bí danh vào các thư mục cụ thể. Tuy nhiên,bạn có thể tạo địa chỉ dưới dạng nhóm phân phối (với tài khoản email chính là thành viên) và lên một quy tắc mà sẽ tự động di chuyển thư được gửi đến nhóm phân phối đến một thư mục. Tìm hiểu thêm về quy tắc hộp thư đến từ Microsoft.

Xin lưu ý rằng địa chỉ email không thể vừa là bí danh vừa là nhóm phân phối. Để thay đổi địa chỉ từ bí danh sang nhóm phân phối, trước tiên hãy xóa bí danh rồi tạo thành nhóm phân phối.

Về đầu trang

Sẽ mất bao lâu để bí danh trở nên hiện hoạt?

Ngay khi bạn thêm bí danh, bạn có thể nhận được thư gửi đến. Tuy nhiên, có thể mất đến 24 giờ để bí danh mới bắt đầu chuyển thư.

Về đầu trang

Tôi có thể biến địa chỉ email thành một bí danh không?

Nếu bạn thay đổi tên người dùng của tài khoản email Microsoft 365, tên người dùng trước đó sẽ tự động được thêm là một bí danh. Hay, nếu địa chỉ đã được cài đặt là tài khoản email, nhóm phân phối hay hộp thư được chia sẻ, bạn sẽ cần xóa trước khi thêm nó làm bí danh cho tài khoản email chính của bạn.

Về đầu trang

Điều gì sẽ xảy ra nếu bí danh của tôi không hoạt động?

Nếu bí danh của bạn không hoạt động, vui lòng thử các phương pháp dưới đây:

 • Kiểm tra xem bí danh có bị lỗi chính tả không. Ai trong chúng ta cũng từng bị lỗi chính tả.
 • Xác nhận người gửi nhập đúng chính tả cho bí danh.
 • Đảm bảo bạn đã cho bí danh 24 giờ để cài đặt.
 • Nếu đang dùng Bảo mật Email Nâng cao, bạn có thể cần thêm bí danh.

Về đầu trang

Bí danh của tôi có thể dùng được cho nhiều địa chỉ email không?

Bạn không thể gán bí danh cho nhiều địa chỉ email. Thay vào đó bạn hãy tạo một hộp thư được chia sẻ hay nhóm phân phối.

Về đầu trang

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin