Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bí danh email là gì?

Bí danh là một cách để ngụy trang địa chỉ email Microsoft 365 khác. Mọi thư gửi đến địa chỉ email bí danh thực tế sẽ được nhận trong hộp thư đến của tài khoản email chính.

Bí danh giúp bạn đa dạng hóa một tài khoản email mà không cần trả tiền để dùng nhiều hộp thư đến. Bạn có thể tạo tối đa 400 bí danh cho cùng một tài khoản email.

Để tìm hiểm thêm về bí danh, vui lòng chọn một câu hỏi để xem câu trả lời:

Tôi có thấy bí danh của mình trong hộp thư đến chính của tôi không?

Tất cả thư được gửi đến một bí danh sẽ hiển thị là địa chỉ hộp thư chính, không phải là bí danh. Ví dụ, nếu bạn có tài khoản email jane@coolexample.com và tạo bí danh support@coolexample.com, thư được gửi đến support@ sẽ hiển thị trong hộp thư đến của bạn là được gửi đến jane@.

Để có support@ hiển thị là địa chỉ Đến, bạn hãy tạo một nhóm phân phối với tài khoản email chính của bạn là thành viên.

Bí danh của tôi có thể lọc thành một thư mục cụ thể?

Không, các quy tắc hộp thư đến không lọc bí danh vào các thư mục cụ thể. Tuy nhiên,bạn có thể tạo địa chỉ dưới dạng nhóm phân phối (với tài khoản email chính là thành viên) và lên một quy tắc mà sẽ tự động di chuyển thư được gửi đến nhóm phân phối đến một thư mục. Tìm hiểu thêm về quy tắc hộp thư đến từ Microsoft.

Lưu ý: Một địa chỉ email không thể vừa là bí danh vừa là nhóm phân phối cùng lúc. Để thay đổi địa chỉ từ bí danh sang nhóm phân phối, bạn vui lòng đầu tiên xóa bí danh trước khi tạo bí danh là nhóm phân phối.

Tôi có thể gửi email từ bí danh của mình không?

Bạn không thể gửi từ một bí danh. Mọi thư trả lời sẽ hiển thị người gửi là địa chỉ email chính của bạn.

Ví dụ, nếu bạn có jane@coolexample.com là tài khoản email chính và tạo các bí danh jobs@coolexample.comevents@coolexample.com, tất cả thư được gửi đến jobs@ hay events@ sẽ gửi đến hộp thư đến thường dùng của bạn. Khi bạn phản hồi, thư sẽ được gửi từ jane@coolexample.com.

Để gửi từ địa chỉ, vui lòng tạo một tài khoản email khác hay một nhóm phân phối. Nếu tạo địa chỉ email là nhóm phân phối, bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ email chính, quyền Gửi là. Vui lòng tìm hiểu thêm về quyền nhóm phân phối từ Microsoft.

Về đầu trang

Sẽ mất bao lâu để bí danh trở nên hiện hoạt?

Ngay khi bạn thêm một bí danh, bạn sẽ có thể nhận thư từ đó. Tuy nhiên, có thể mất đến 24 giờ để bí danh mới bắt đầu chuyển thư.

Tôi có thể biến địa chỉ email thành một bí danh không?

Nếu bạn thay đổi tên người dùng của tài khoản email Microsoft 365, tên người dùng trước đó sẽ tự động được thêm là một bí danh. Hay, nếu địa chỉ đã được cài đặt là tài khoản email, nhóm phân phối hay hộp thư được chia sẻ, bạn sẽ cần xóa trước khi thêm nó làm bí danh cho tài khoản email chính của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bí danh của tôi không hoạt động?

Nếu bí danh của bạn không hoạt động, vui lòng thử các phương pháp dưới đây:

  • Kiểm tra xem bí danh có bị lỗi chính tả không. Ai trong chúng ta cũng từng bị lỗi chính tả.
  • Xác nhận người gửi nhập đúng chính tả cho bí danh.
  • Đảm bảo bạn đã cho bí danh 24 giờ để cài đặt.
  • Nếu đang dùng Bảo mật Email Nâng cao, bạn có thể cần thêm bí danh.

Bí danh của tôi có thể dùng được cho nhiều địa chỉ email không?

Bạn không thể gán bí danh cho nhiều địa chỉ email. Thay vào đó bạn hãy tạo một hộp thư được chia sẻ hay nhóm phân phối.

Về đầu trang

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin