Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Bidding on Domains You Backordered

If a domain name registered with us after May 2, 2005, expires, we list it on GoDaddy Auctions®. If you placed a backorder on the domain name before it expired, we might use your backorder cost to place the opening bid on the domain name. If no one else places a bid on the domain name, we capture and register it for you, subject to the rights of the previous owner. If someone does bid on the domain name, you receive an outbid notice and are given the chance to place a higher bid, move your backorder to another name, or request a refund from our support team.

If you backorder a domain name that's already listed on GoDaddy Auctions and there are no bids for it, we apply your backorder to purchase the domain name.

If you win the domain name, you receive the domain and a one-year renewal for it. We move the domain to your account within 45 days. However, the current registrant can reclaim the domain name during the redemption grace period. If the current registrant renews the domain name, we notify you, and you can apply your backorder to another domain name or request a refund from our support team.

For more information about bidding on domain names, see Making initial bids or offers on domains.

For more information about the backorder process, see What are Domain Backorders?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.