Blacklisted passwords

We take security very seriously, so we enforce password requirements to protect accounts. Your password may not contain the following:

 • Numeric sequences, such as "1234"
 • Alphabetic sequences, such as "abc"
 • Any of these phrases:
  • access
  • godaddy
  • iloveyou
  • letmein
  • master
  • pass
  • princess
  • qwerty
  • test

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.