Blacklisted Passwords

We take our customers' security very seriously, so we enforce password requirements to protect their accounts. While we recommend using the information in Create strong passwords, we also have a list of passwords you cannot use as a basic security measure.

Blacklisted Passwords

Your password may not contain the following:

 • Numeric sequences, such as "1234"
 • Alphabetic sequences, such as "abc"
 • The following phrases:
  • access
  • godaddy
  • iloveyou
  • letmein
  • master
  • pass
  • princess
  • qwerty
  • test

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.