Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Blocking a Fax Number in Your Fax Thru Email Account

You can block specific fax numbers in Fax Thru Email. Here's how:

To Block a Fax Number in Your Fax Thru Email Account

  1. Log in to your faxthruemail.com account.
  2. Click the Blocked Numbers tab.
  3. Enter the fax number you want to block, and Click Block.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.