Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Blocking pages from scans

If you do not want Search Engine Visibility to analyze your entire website, you can block specific pages using your site's robots.txt file. This is useful if you have admin pages or forums that you don't want to optimize.

To prevent Search Engine Visibility from scanning a page, update your site's robots.txt file with the following, where page is the specific page in your site:

User-agent: trafficblazer
Disallow: /page.html

You can also block entire directories with the following, where directory is the name of the directory or folder you want to block:

User-agent: trafficblazer
Disallow: /directory/

For more information about building a robots.txt file for your site, see Selecting website pages .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.