Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Blocking someone from receiving emails

You sure can prevent someone from receiving your emails, without relying on them to unsubscribe themselves!

In the Subscribers area, search for the contact email using the search bar at the top of your page. Hover over the contact and on the right hand side you'll see a suppress

To suppress many contacts at once, use this guide.

Related Topics:

Excluding an Entire List from Just a Mailing
How People Unsubscribe from Emails
More About the Suppressed List


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.