Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bạn đã cài đặt email của mình - làm gì tiếp theo?

Giới thiệu | Bước 1 | Bước 2 | Bước 3 | Bước 4 | Tóm tắt

Chúc mừng bạn! Bạn đã tạo địa chỉ email, đã thêm email phục hồi và cài đặt địa chỉ email của bạn thành công trên điện thoại hoặc máy tính của bạn. Email của bạn đã được cài đặt và sẵn sàng, đây là những gì bạn cần làm tiếp theo!

Các thao tác được đề xuất

Đây là một số thao tác thông thường mà các khác hàng khác đã làm sau khi hoàn thành cài đặt email.

Tận dụng tất cả chức năng của Office 365

Nếu bạn đã mua một gói Office 365 Doanh nghiệp hoặc Business Premium thì bạn có thể truy cập ứng dụng Office 365 bổ sung trên điện thoại và máy tính của bạn. Xem xét các gói Office 365.

  • Tải về và cài đặt các ứng dụng Microsoft Office
  • Accessing OneDrive
  • . Bất kỳ ai cũng có thể tải về ứng dụng Office trên điện thoại tuy nhiên mức độ truy cập và tính năng là phụ thuộc vào gói bạn chọn.
  • . Bất kỳ ai cũng có thể tải về ứng dụng Office trên điện thoại tuy nhiên mức độ truy cập và tính năng thì phụ thuộc vào gói bạn chọn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.