Bản chụp nhanh là gì?

Bạn có thể chụp ảnh nhanh máy chủ của bạn bất kỳ lúc nào để lưu lại hình ảnh của máy chủ ở tình trạng hiện tại.

Chi tiết Thông tin
Chi phí Miễn phí
Được tạo Bạn có thể chụp ảnh nhanh theo cách thủ công bất kỳ lúc nào.
Yêu cầu Máy chủ của bạn phải ngừng hoạt động
Số lượng tối đa Số lượng tối đa bản chụp nhanh bạn có thể tạo được quyết định bởi số lượng điểm tín dụng ảnh chụp có sẵn cho tài khoản của bạn.

Cách sử dụng

  • Tạo "mẫu" máy chủ mà bạn định tạo thường xuyên với bản chụp nhanh. Ví dụ, sau khi cài đặt LAMP, bạn có thể tạo bản chụp nhanh của máy chủ rồi dễ dàng tạo các máy chủ đã cài LAMP trên đó rồi.
  • Tạo bản sao lưu di động trước khi thực hiện thay đổi đối với máy chủ của bạn bằng các bản chụp nhanh. Nếu có trục trặc xảy ra, bạn có thể khôi phục máy chủ bẳng bản chụp nhanh.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?