Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Bản ghi MX là gì?

Máy chủ thư điện tử gửi và nhận thư điện tử trên Internet. Bản ghi MX (Mail Exchanger) chỉ định và ưu tiên các máy chủ thư đến nhận email được gửi đến tên miền của bạn. Thường không cần sửa đổi bản ghi MX của bạn. Đôi khi bạn phải cập nhật chúng nếu bạn lưu trữ một trang web với một mạng (chẳng hạn như của chúng tôi) nhưng bạn có email được lưu trữ trong một mạng khác.

Thông thường, bạn có nhiều bản ghi MX được chỉ định cho tên miền của mình, điều này có thể ngăn chặn việc mất email trong thời gian ngừng hoạt động. Mỗi bản ghi MX có một mức ưu tiên hoặc một số để chỉ định thứ tự mà máy chủ thư đến của tên miền nhận được email của bạn. Bản ghi MX có số thấp nhất là máy chủ thư đầu tiên hoặc chính mà máy chủ thư đi cố gắng gửi thư email của bạn.

Ví dụ, MX0 được chỉ định giá trị 'mail.coolexample.com'. Thao tác này sẽ cho tất cả các email gửi đến miền của bạn được gửi đến máy chủ thư của miền để bạn có thể nhận. Bạn có thể có nhiều bản ghi MX được chỉ định, ví dụ MX10, MX20 và MX30 cũng có thể được chỉ định một máy chủ thư. Đây là một biện pháp dự phòng an toàn mà bạn có thể sử dụng trong trường hợp máy chủ thư mặc định của bạn không hoạt động. Các máy chủ thư thay thế sẽ lưu trữ các thư email của bạn cho đến khi máy chủ mặc định của bạn trực tuyến trở lại. Điều này ngăn ngừa việc mất email trong thời gian ngừng hoạt động của máy chủ thư chính của bạn. Đây được gọi là Ưu tiên MX. Hồ sơ MX có số lượng thấp nhất là hồ sơ đầu tiên được gửi.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.