Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Bật Dấu McAfee SECURE

Thêm Dấu chứng thực McAfee SECURE vào website của bạn sẽ giúp khách hàng an tâm rằng họ có thể duyệt trang của bạn thật an toàn. Bạn sẽ được đăng ký McAfee SECURE miễn phí! Tìm hiểu thêm về McAfee SECURE .

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp vào Chứng nhận SSL.
  3. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào chứng nhận mà bạn muốn sử dụng.
  5. Trong phần Hiển thị dấu chứng thực bảo mật Chứng nhận SSL, hãy chọn McAfee hoặc GoDaddy.
  6. Sao chép và dán mã vào HTML của trang để hiển thị.

Khi khách hàng nhấp vào dấu chứng thực, họ có thể xem quá trình kiểm tra bảo mật của trang trong thời gian thực.
Hộp thoại dấu chứng thực SSL McAfee SECURE

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.