Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Bật email có SSL trên iPhone

Sau khi thiết lập tài khoản IMAP hoặc POP trên iPhone®, bạn có thể bật Tầng khe bảo mật (SSL) để ngăn ngừa nguy cơ các bên thứ ba có thể xem nội dung email của bạn. Ảnh chụp màn hình trong bài viết này sử dụng chương trình cơ sở iPhone 3.1.2, nhưng các phiên bản trước đó cũng sử dụng những cài đặt tương tự.

Người dùng iPod Touch cũng có thể sử dụng các cài đặt này, nhưng phải kết nối qua Wi-Fi để gửi và nhận email.

TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU: Để cài đặt iPhone với email của bạn, bạn cần biết cổng và Cài đặt máy chủ email POP hoặc IMAP của mình. Để tìm chúng, hãy truy cập Trung tâm cài đặt email và ghi lại thông tin được hiển thị trong Cài đặt máy chủ email.

Cách bật SSL email đến

 1. Từ màn hình Chính, chạm vào Cài đặt.
 2. Chạm vào Mail, danh bạ, lịch và chọn tài khoản email mong muốn.
 3. Chạm vào Nâng cao.
 4. Từ menu Cài đặt đến, trượt Sử dụng SSL sang BẬT.
 5. Chạm vào Cổng máy chủ và thay đổi như sau:
  IMAP - 993
  POP - 995
 6. Chạm vào Lưu.

Cách bật SSL email đi

 1. Từ menu SMTP, chạm vào máy chủ đi chính cho tài khoản. Đây sẽ là tên máy chủ được chỉ định cho miền của bạn.
 2. Bên cạnh Sử dụng SSL, chạm vào BẬT.
 3. Chạm vào Cổng máy chủ và đổi cổng thành 465.
 4. Chạm vào Lưu.

Bạn có thể cần khởi động lại iPhone để các thay đổi có hiệu lực.


Theo phép lịch sự, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm nhất định của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không bảo lãnh hay hỗ trợ trực tiếp cho các sản phẩm của bên thứ ba, đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về chức năng và độ tin cậy của các sản phẩm đó. iPhone® là nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký ở Mỹ và các quốc gia khác. Mọi quyền được bảo lưu. Chúng tôi không được Apple bảo trợ, bảo lãnh hay có liên quan đến Apple hoặc sản phẩm của Apple.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.