Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bật hoặc tắt xác thực nhiều yếu tố

Xác thực đa yếu tố (MFA) sẽ tăng tính bảo mật cho tài khoản Microsoft 365 của bạn bằng cách ngăn truy cập trái phép vào email của bạn.

Yêu cầu: Bạn cần quyền quản trị để thay đổi cài đặt MFA. Để biết thêm thông tin, hãy xem vai trò quản trị của Microsoft.

Bật xác thực nhiều yếu tố

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn.
 2. Sau khi bạn đã đăng nhập, truy cập vào trang xác thực nhiều yếu tố.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh người dùng đã bật MFA.
  Hộp kiểm bên trái địa chỉ email của người dùng
 4. Các bước nhanh sẽ hiển thị ở bên phải. Chọn Bật.
  Bên dưới các bước nhanh, bật và quản lý các tùy chọn cài đặt người dùng
 5. Trong cửa sổ xác nhận, chọn bật xác thực nhiều yếu tố rồi chọn đóng.
 6. Chọn hộp kiểm cho cùng người dùng đó. Sau đó, bên dưới các bước nhanh, chọn Thực thi.
  Bên dưới các bước nhanh là các tùy chọn Tắt, Thực thi và Quản lý cài đặt người dùng
 7. Đăng nhập vào Outlook trên web sử dụng tài khoản email mà MFA vừa được thực thi. Bạn sẽ cần nhập số điện thoại mà bạn muốn gửi mã xác minh đến và chọn Tiếp theo.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Microsoft Authenticator thay vì cung cấp số điện thoại.

 8. Sau khi thiết lập MFA, bạn sẽ nhận được mật khẩu ứng dụng cho chương trình email sử dụng phương thức xác thực cơ bản (như Outlook 2010). Ghi lại mật khẩu này rồi chọn Hoàn tất.

Tắt xác thực nhiều yếu tố

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn.
 2. Sau khi bạn đã đăng nhập, truy cập vào trang xác thực nhiều yếu tố.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh người dùng bạn muốn gỡ bỏ MFA.
  Hộp kiểm bên trái địa chỉ email của người dùng
 4. Các bước nhanh sẽ hiển thị ở bên phải. Chọn Tắt.
  Bên dưới các bước nhanh là các tùy chọn Tắt và Quản lý cài đặt người dùng
 5. Trong cửa sổ xác nhận, chọn rồi chọn đóng.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.