Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ VPS4 Trợ giúp

Bật quyền truy cập quản trị hoặc quyền truy cập gốc vào máy chủ Thế hệ thứ 4

Làm theo các bước này để cho phép quyền truy cập gốc (sudo hoặc người dùng thay thế/đặc biệt) vào máy chủ được quản lý hoặc được quản lý toàn diện của bạn. Bạn sẽ cần loại quyền truy cập này để cài đặt các ứng dụng hoặc thực hiện thay đổi mức cao đối với cấu hình máy chủ của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ, bên cạnh máy chủ mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong phần Cài đặt, bên cạnh Quyền truy cập quản trị, hãy nhấp vào Quản lý.
  4. Chọn Bật quyền truy cập quản trị (quyền truy cập sudo vào tài khoản gốc), rồi nhấp vào Lưu. Trong phần Cài đặt, tính năng Quyền truy cập quản trị hiện đã bật.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.