Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Bật quyền truy cập quản trị hoặc quyền truy cập gốc vào máy chủ Thế hệ thứ 4

Follow these steps to enable root (sudo or substitute/super user) access to your managed or fully managed Generation 4 server. You might need this kind of access to install applications or make high-level changes to your server configuration.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ, bên cạnh máy chủ Thế hệ thứ 4 bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong phần Cài đặt, bên cạnh Quyền truy cập quản trị, hãy nhấp vào Quản lý.
  4. Chọn Bật quyền truy cập quản trị (quyền truy cập sudo vào tài khoản gốc), rồi nhấp vào Lưu. Trong phần Cài đặt, tính năng Quyền truy cập quản trị hiện đã bật.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.