Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Bật tự động gia hạn

Để đảm bảo sản phẩm của bạn được gia hạn và bạn không vô tình làm mất bất kỳ tệp quan trọng nào, bạn có thể thiết lập để miền tự động gia hạn vào ngày hết hạn.

 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Gia hạn & thanh toán. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
 2. Chọn sản phẩm hoặc các sản phẩm bạn muốn tự động gia hạn.
  • Nếu bạn đã mua một đăng ký có kèm theo nhiều sản phẩm, bạn có thể bật tự động gia hạn cho đăng ký đầy đủ, mà sẽ áp dụng thay đổi cho tất cả sản phẩm trong đăng ký. Sản phẩm được kèm theo trong đăng ký sẽ không thể thay đổi riêng được.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn kiểm tra giá trước khi bật tự động gia hạn, vui lòng nhấp vào Thêm vào giỏ hàng.
  Biểu tượng thêm vào giỏ hàng được đánh dấu
  Chúng tôi sẽ hiển thị giá cho các sản phẩm của bạn trong Giỏ hàng, nhưng chúng tôi sẽ không hoàn thành giao dịch mua tại đây trừ khi bạn yêu cầu. Để tiếp tục bật tự động gia hạn, vui lòng nhấp vào nút Quay lại của trình duyệt.

 3. Vui lòng chọn Bật Gia hạn tự động. Trong danh sách Ngày lập hóa đơn, ngày tự động gia hạn sẽ xuất hiện bên cạnh tên sản phẩm.
  Biểu tượng Bật tự động gia hạn được đánh dấu

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin