Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Bật tự động gia hạn

Để đảm bảo sản phẩm của bạn được gia hạn và bạn không vô tình làm mất bất kỳ tệp quan trọng nào, bạn có thể thiết lập để miền tự động gia hạn vào ngày hết hạn.

 1. Truy cập vào GoDaddy, trang Gia hạn & thanh toán. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
 2. Chọn sản phẩm hoặc các sản phẩm bạn muốn tự động gia hạn.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn kiểm tra giá trước khi bật tự động gia hạn, hãy nhấp vào Thêm vào giỏ hàng.
  Biểu tượng thêm vào giỏ hàng được đánh dấu
  Chúng tôi sẽ hiển thị giá cho các sản phẩm của bạn trong Giỏ hàng, nhưng chúng tôi sẽ không hoàn thành giao dịch mua tại đây trừ khi bạn yêu cầu. Để tiếp tục bật tự động gia hạn, nhấp vào nút Quay lại của trình duyệt.

 3. Nhấp vào Bật tự động gia hạn. Trong danh sách Ngày lập hóa đơn, ngày tự động gia hạn sẽ xuất hiện bên cạnh tên sản phẩm.
  Biểu tượng Bật tự động gia hạn được đánh dấu

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.