Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Bắt đầu

Chúc mừng bạn đã tạo thành công Email Doanh nghiệp chuyên nghiệp trên miền của bạn. Bạn sẽ cần phải cài đặt các tài khoản trong GoDaddy trước, sau đó bạn có thể cài đặt email trên bất kỳ máy khách hay ứng dụng điện thoại nào bạn muốn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và chuyển đến danh sách sản phẩm.
 2. Nhấp Email & Office.
 3. Bên cạnh tài khoản email công việc mới, nhấp Quản lý.
 4. Hãy đảm bảo rằng bạn đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Văn phòng.
 5. Nhấp Thêm người dùng.
 6. Nếu bạn có các loại tài khoản khác, cùng với email Công việc, bạn sẽ có một màn hình với các tùy chọn. Bên dưới Email công việc, nhấp Bắt đầu.
 7. Chọn miền bạn muốn sử dụng cho địa chỉ email công việc đầu tiên của mình.

  Không thể sử dụng cùng một miền cho nhiều loại email. Vì vậy, nếu bạn đã cài đặt tài khoản Không gian làm việc hoặc Office 365 trên một miền nhất định rồi, thì bạn sẽ không thể sử dụng miền đó cho địa chỉ email công việc mới.

 8. Nhấp Tiếp tục.
 9. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn tạo, mật khẩu của địa chỉ đó và các địa chỉ email thay thế mà bạn muốn nhận thông báo khi tài khoản này sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể nhập tối đa 5 địa chỉ email để nhận thông báo.
 10. Bấm vào Tạo.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.