Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Bắt đầu: Cài đặt Email Chuyên nghiệp

Hoàn tất tạo tài khoản Email Chuyên nghiệp để gửi và nhận email sao cho thuận tiện cho bạn.

1: Tạo một tài khoản email

Cài đặt tài khoản Email Chuyên nghiệp và tạo (các) địa chỉ email của bạn.

2: Thêm một email khôi phục

Email khôi phục là một phương pháp dự phòng để đặt lại mật khẩu nếu bạn không thể tìm thấy nó.

3: Đăng nhập vào Webmail

Webmail là cách thức nhanh nhất để kiểm tra email của bạn bằng cách sử dụng trình duyệt.

4: Cài đặt điện thoại hay máy tính để bàn của bạn

Vui lòng cài đặt địa chỉ email trên điện thoại, máy tính hoặc cả hai.

5: Gửi một email

Gửi email đầu tiên của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.