Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Bắt đầu lại (xóa tất cả nội dung)

Với các tài khoản dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel và Plesk (thông tin thêm), bạn có thể dễ dàng bắt đầu lại với tài khoản dịch vụ lưu trữ của mình. Quá trình này sẽ xóa vĩnh viễn toàn bộ nội dung khỏi tài khoản của bạn và chuyển nó thành một tài khoản mới hoàn toàn cần phải được cài đặt.

 1. Từ Cổng kết nối, trong xếp dành cho tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Cài đặt.
 2. Vào thẻ Đặt lại tài khoản .

  Tính năng này chỉ khả dụng với các tài khoản dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel và Plesk (thông tin thêm).

 3. Nhấp vào Đặt lại tài khoản hai lần.

Bước tiếp theo

 • Giờ bạn cần phải cài đặt lại tài khoản dịch vụ lưu trữ của mình (cPanel / Plesk)

Khách hàng có chứng nhận SSL

Nếu bạn có chứng nhận SSL được cài đặt trên tài khoản của bạn, bạn phải chuyển nó về tài khoản dịch vụ lưu trữ sau khi hoàn tất việc cài đặt lại tài khoản.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Chứng nhận SSL.
 3. Bên cạnh tên miền mà bạn đã sử dụng ban đầu, nhấp Quản lý.
 4. Nhấp Chuyển.
 5. Nhấ Chuyển, rồi nhấp Chuyển lần nữa.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.