Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bắt đầu! Thiết lập tài khoản Microsoft 365

Làm theo những bước dưới đây để thiết lập địa chỉ email Microsoft 365 giúp bạn gửi và nhận email.

1: Tạo địa chỉ email

Bạn sẽ bắt đầu bằng việc thiết lập tài khoản và tạo (các) địa chỉ email Microsoft 365.

2: Thêm email phục hồi

Email khôi phục là một phương pháp dự phòng để đặt lại mật khẩu nếu bạn không thể tìm thấy nó.

3: Cài đặt email trên di động hay máy tính để bàn

Tiếp theo bạn sẽ cài đặt địa chỉ email trên điện thoại, máy tính hoặc cả hai.

4: Gửi email

Một khi email của bạn đã được cài đặt trên (các) thiết bị của bạn, bạn sẽ gửi đi email đầu tiên của mình.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.