Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 from GoDaddy Trợ giúp

Set up my Microsoft 365 account

Follow the steps below to set up your Microsoft 365 email address so you can send and receive emails.

1: Create email address

You'll start by setting up your account and creating your Microsoft 365 email address(es).

2: Add recovery email

A recovery email is a backup way to reset your password if you can't find it.

3: Set up email on mobile or desktop

Next, you'll set up your email address on your phone, computer, or both.

4: Send an email

Once your email is set up on your device(s), you'll send your first email.

Liên quan đến cộng đồng

ben987's Avatar
Unable to set up Office 365 email - This domain is in use

1 Câu trả lời

Last posted almost 3 years ago.

Mdakak's Avatar
Office 365 email configuration

2 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

RachelM's Avatar
How do I set up my Outlook email?

26 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

ScotBlue's Avatar
Office 365 Email and Workspace Emails - Confliction?

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng