Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bắt đầu thôi! Cài đặt địa chỉ email Office 365 của bạn

Làm theo những bước dưới đây để cài đặt địa chỉ email Office 365 để bạn có thể gửi và nhận email.

Bước 1 Tạo địa chỉ email

Bạn sẽ bắt đầu bằng việc tạo (các) địa chỉ email Office 365 của bạn.

Bước 2: Thêm email phục hồi

Email phục hồi là một phương pháp dự phòng để đặt lại mật khẩu nếu bạn không thể tìm thấy nó.

Bước 3: Cài đặt trên các thiết bị

Tiếp theo bạn sẽ cài đặt địa chỉ email trên điện thoại, máy tính hoặc cả hai.

Bước 4: Gửi một email

Một khi email của bạn đã được cài đặt trên (các) thiết bị của bạn, bạn sẽ gửi đi email đầu tiên của mình.

Hãy cùng bắt đầu nhé!


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.