Dịch vụ lưu trữ Web và Cổ điển Trợ giúp

Bắt đầu với Dịch vụ lưu trữ (cPanel)

Nếu bạn chưa quen với dịch vụ lưu trữ hoặc cPanel, bài viết này sẽ giúp bạn bắt đầu.

1. Cài đặt dịch vụ lưu trữ của bạn

Điều đầu tiên bạn cần là cài đặt tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn. Việc này sẽ giúp bạn gắn một tên miền với tài khoản lưu trữ của bạn, cũng như tạo một tên người dùng và mật khẩu mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Cài đặt tài khoản của bạn.

2. Tải lên các tập tin của bạn

Cách dễ dàng nhất để làm việc này là sử dụng Trình quản lý tập tin cài sẵn trong cPanel. Ở đây, bạn có thể tải lên các tập tin, cũng như di chuyển và sửa chúng. Để biết thêm thông tin, xem Quản lý tập tin của tài khoản dịch vụ lưu trữ.

Sau khi bạn đã mở nó, hãy đảm bảo bạn Tải các tập tin của trang lên thư mục công khai_html.

3. Cài đặt Email

Bây giờ bạn đã có vị trí cho trang của bạn, bạn có thể đi đến thẻ Email, và sau đó cài đặt các tài khoản email. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thiết lập tài khoản email.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?