Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Bắt đầu với miền

What is a domain name?

Domain names help us navigate the Internet without having to memorize random strings of numbers.

Top Tips for Choosing a Great Domain

Check out our tips for choosing a memorable domain and how to get one.

What's the difference between a domain name and a website?

Domain names, websites and web hosting are all different pieces of the bigger Internet picture.

Miền con là gì?

Learn more about subdomains and how to use them.

Sử dụng miền của bạn để tạo tài khoản email

A domain-based email account looks professional and establishes credibility, and setting it up is easy.

Connect your domain to a Website Builder site

Use your domain name to create a website with Website Builder.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.