Bật xác minh hai bước

Để có bảo mật tài khoản tốt hơn, vui lòng thực hiện cài đặt xác minh hai bước (2SV). Nếu bạn chưa biết cách 2SV hoạt động, vui lòng xem phần Xác minh hai bước là gì?? trước khi tiếp tục.

 1. Truy cập GoDaddy của bạn Đăng nhập & PIN. Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
 2. Bên dưới Xác minh 2 bước, vui lòng nhấp vào Thêm Xác minh.
  Thêm xác minh.
 3. Chọn phương thức 2SV bạn muốn sử dụng rồi chọn Tiếp theo:
  • Ứng dụng trình xác thực (được khuyến nghị): Một ứng dụng trình xác thực, như Trình xác thực Google hay Authy sẽ tạo mã. Vui lòng chọn phương thức này cho đa số các tài khoản GoDaddy.
  • Tin nhắn văn bản SMS: Mã sẽ được gửi cho bạn dưới dạng tin nhắn. Phương thức này rất thuận tiện nhưng chúng tôi khuyến nghị bạn chỉ sử dụng nó làm phương thức dự phòng vì không được bảo mật lắm.
  • Khóa bảo mật: Một thiết bị được cắm vào cổng USB của máy tính sẽ được dùng để xác minh. Vui lòng sử dụng phương thức này nếu bạn là nhà đầu tư miền hay muốn mức bảo mật cao nhất.
 4. Hoàn tất quá trình cài đặt theo phương thức bạn đã chọn:
  • Nếu bạn đã chọn một Ứng dụng trình xác thực, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng, quét mã vạch và nhập mã xác minh. Khi đã hoàn tất, vui lòng chọn Tiếp tục.
  • Nếu bạn đã chọn Tin nhắn văn bản SMS, vui lòng nhập vào số điện thoại di động của bạn và Tiếp tục. Nhập mã chúng tôi gửi cho bạn (có hiệu lực trong 20 phút), rồi chọn Lưu.
  • Nếu bạn đã chọn Khóa Bảo mật, hãy cài đặt Khóa bảo mật của ổ cứng (chẳng hạn như Yubikey hay Google Titan).
 5. Vui lòng chọn Thêm phương pháp khác và lặp lại bước 3 và 4 để chọn phương pháp phụ trợ cho 2SV.
 6. Lưu ý: Để giảm tối thiểu thời gian ngưng hoạt động, vui lòng cài đặt 2SV phụ trợ trên một thiết bị khác. Ví dụ, nếu 2SV chính của bạn là ứng dụng trình xác thực trên máy tính, vui lòng cài đặt SMS trên điện thoại của bạn làm phương thức dự phòng.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.