Trợ giúp

Build Your Website

Get the essentials for an online presence

You've got your domain name, but aren't sure what to do next. This video shows three ways to use your new domain name: create a website for your domain, connect your domain to Facebook or LinkedIn, or create an email account for your domain.

Why anyone can build a website

Easy-to-use tools like Websites + Marketing Website Builder and Online Store eliminate the complexity of knowing website coding languages like HTML, CSS and JavaScript.

Meet Websites + Marketing Website Builder

Creating your own website is easier than you think. This video provides an overview of Websites + Marketing Website Builder and shows how simple it is to get a great-looking site built and on the web.

Use your domain to create an email account

Learn how to create an email account using your very own domain. A domain-based email account looks professional and establishes credibility. See the full article.

More Getting Started


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.