Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Bulk activate premium add-ons on multiple websites

When you need to activate the same premium add-on on multiple websites at once, you can do it by using bulk activation.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Add-ons in the left sidebar.
  4. All websites are listed in the Add-ons screen. Select the websites by checking the box right before the website name.
  5. Click Activate in the top bar.
  6. Click the feature to activate on the selected websites.
  7. Click Buy add-on.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.