Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Bulk restore backed up emails

With the Email Backup add-on, you can bulk restore a user's entire mailbox, contacts, calendar, or other items. The existing mailbox is compared with the backup to restore missing items to their original location.

 1. Sign in to Email Backup.
 2. Select Exchange.
  Exchange tab underlined in blue
 3. Find the user in the Individual Mailboxes list.
 4. Next to the user, select the menu in the Actions column.
 5. Select the option you want to restore.
  Menu for bulk restore
 6. Select Confirm in the new window. You'll see confirmation once the restore is successful.
 7. Note: The size of the data being restored and Office 365 server availability will affect how long the restore takes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.