Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Buy more SMTP relays

By default, you are limited to 250 SMTP relays, per mailbox, per day. You can purchase more, in packs of 50, per day. It can take up to 24 hours for them to be available for use.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Workspace Email.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Help, at the top of the screen.
  5. Click Running out of SMTP Relays? Buy more.
  6. Select the amount of time for which you want to purchase the additional relays.
  7. Click Buy now!, and complete your purchase.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.