Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Buy rates

As a GoDaddy Domains reseller, you can sell domain names and related products at the best prices. The Reseller plan you purchase determines your buy rates. For more information, visit our Reseller Plans page.

Buy rates are wholesale prices for the products or services you sell. You determine the retail prices for your customers, and the difference is your commission.

Domain Name Buy Rates (per year)
TLD Basic Reseller Pro Reseller API Reseller
.com $9.59 $8.29 $8.29
.net $11.99 $10.99 $10.99
.org $12.99 $11.99 $11.99
.com.au $22.58 $19.58 Not Sold
.ca $12.79 $11.09 Not Sold
.co $26.99 $24.99 $24.99
.eu $7.49 $6.49 Not Sold
.in (.co.in) $6.97 (.in)
$5.42 (.co.in)
$6.63 (.in)
$5.16 (.co.in)
$6.63 (.in)
$5.16 (.co.in)
.mx $32.99 $31.99 $31.99
.co.uk $7.99 $7.49 $7.49
.us $11.99 $10.99 $10.29

Product Buy Rates (per year)
Product Basic Reseller Pro Reseller
Email Plans $14.99 Personal (1GB, 1 account) - $38.99 Unlimited (5 accounts) $12.99 Personal (1GB, 1 account) - $33.99 Unlimited (5 accounts)
Email Marketing® $89.88/year Beginner Plan (5,000 emails per month) — $269.88/year Pro Plan (50,000 emails per month) $77.88/year Beginner Plan (5,000 emails per month) — $233.88/year Pro Plan (50,000 emails per month)
SSL Certificates Starting at $34.99 (Standard) Starting at $29.99 (Standard)
Website Builder $53.88 Personal - $135.48 Business Plus $46.68 Personal - $117.48 Business Plus
Website Security $167.88/year Deluxe - $219.99/year Express $155.88/year Deluxe - $199.99/year Express
Web Hosting $13.08/year Entry - $153.00/year Ultimate $11.88/year Entry - $144.00/year Ultimate
Business Hosting $275.88/year Launch + $239.88/year Launch +
Managed WordPress $63.48/year Basic - $225.48/year Developer $62.28/year Basic - $195.48/year Developer

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.