Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Buy rates

As a GoDaddy Domains reseller, you can sell domain names and related products at the best prices. The Reseller plan you purchase determines your buy rates. For more information, visit our Reseller Plans page.

Buy rates are wholesale prices for the products or services you sell. You determine the retail prices for your customers, and the difference is your commission.

Our low buy rates let you maximize your profits. You can pass these savings on to your customers by offering sales and promotions on your storefront. For more information, go to the Promotions page in your Reseller Control Center (RCC).

Domain Name Buy Rates (per year)
TLD Basic Reseller Pro Reseller
.com $9.59 $8.29
.net $11.99 $10.99
.org $12.99 $11.99
.asia $111.99 ($95.00 application fee) $104.99 ($90.00 application fee)
.ca $12.79 $11.09
.co $26.99 (Different tiers apply) $23.99 (Different tiers apply)
.eu $7.49 $6.49
.in (.co.in, .firm.in, .gen.in, .ind.in, .net.in .org.in) $6.97 (.in)
$5.42 (.co.in, .firm.in, .gen.in, .ind.in, .net.in .org.in)
$6.63 (.in)
$5.16 (.co.in, .firm.in, .gen.in, .ind.in, .net.in, .org.in)
.me $18.99 $16.99
.mobi $13.99 $11.99
.mx $32.99 $31.99
.uk (.co.uk /.org.uk /.me.uk) $7.99 $7.49
.us $11.99 $10.99

Product Buy Rates (per year)
Product Basic Reseller Pro Reseller
Email Plans $14.99 Personal (1GB, 1 account) - $38.99 Unlimited (5 accounts) $12.99 Personal (1GB, 1 account) - $33.99 Unlimited (5 accounts)
Email Marketing® $89.88/year Beginner Plan (5,000 emails per month) — $269.88/year Pro Plan (50,000 emails per month) $77.88/year Beginner Plan (5,000 emails per month) — $233.88/year Pro Plan (50,000 emails per month)
SSL Certificates Starting at $34.99 (Standard) Starting at $29.99 (Standard)
Website Builder $42.66 Personal - $107.46 Business Plus $39.96 Personal - $104.76 Business Plus
Web Hosting $63.48 Economy (100GB) $57.48 Economy (100GB)

For more information about buy rates, refer to the Products section of your RCC, or contact Reseller Support at (480) 505-8857.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.