Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Các chuỗi truy vấn trong URL WordPress

Tài khoản WordPress được quản lý của bạn sẽ loại bỏ chuỗi truy vấn theo dõi xác định (chẳng hạn như utm_*) khỏi trang mà khách truy cập tải nếu họ được máy chủ chuyển hướng. Ví dụ về được máy chủ chuyển hướng bao gồm:

  • Buộc khách truy cập tải website của bạn kèm theo miền phụ "www" hoặc không
  • Chuyển hướng 301

Với WordPress được quản lý, chuỗi truy vấn sẽ được loại bỏ thường xuyên nhất vì chủ sở hữu website liên kết với một phiên bản trang không sử dụng "www" đúng.

Ví dụ

Nếu bạn thiết lập tài khoản WordPress được quản lý dưới dạng www.coolexample.com, rồi liên kết khách truy cập đến coolexample.com?utm_medium=Facebook (mà không bắt đầu bằng "www"), khách truy cập sẽ được máy chủ chuyển hướng đến www.coolexample.com.

Trong quá trình chuyển hướng đó, chuỗi truy vấn ("?utm_medium=Facebook") sẽ bị loại bỏ và khách truy cập sẽ tải trang www.coolexample.com.

Giải quyết sự cố với chuỗi truy vấn

Bạn có thể giải quyết sự cố này bằng cách liên kết nhất quán với tên miền có "www" hoặc không.

Nếu bạn muốn xem phiên bản tài khoản WordPress được quản lý mà mình đang sử dụng hoặc thay đổi phiên bản, hãy xem Thay đổi miền của tài khoản của bạn.

Thông tin kỹ thuật

Tình huống này xảy ra do cách WordPress được quản lý lưu nội dung website của bạn vào bộ nhớ đệm. Chúng tôi lưu các trang trong website của bạn vào bộ nhớ đệm dựa trên URL và loại trừ các URL có chuỗi truy vấn theo dõi xác định.

Khi khách truy cập được máy chủ chuyển hướng, họ sẽ tải trang mà chúng tôi đã lưu vào bộ nhớ đệm, không bao gồm chuỗi truy vấn trong URL, nhờ đó loại bỏ chuỗi.

Tuy nhiên, khi khách truy cập tải trang mà không được máy chủ chuyển hướng thì sẽ không có sự cố và chuỗi truy vấn vẫn nguyên vẹn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.