Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ VPS4 Trợ giúp

Các cổng trong danh sách trắng bắt buộc cho máy chủ Thế hệ thứ 4

Required: You need to enable admin access to follow these steps.

Để máy chủ Thế hệ thứ 4 của bạn hoạt động trơn tru, bạn cần đưa vào danh sách trắng (hoặc bỏ chặn) cổng 2223 và 2224 được mô tả ở đây. Nếu máy chủ gặp "trục trặc" do các cổng bắt buộc bị chặn, hãy làm theo các bước này và thử lại sau 15 phút.

Lưu ý: Quy trình này mô tả cách bỏ chặn các cổng nếu bạn đang dùng FirewallD, một tiện ích tường lửa phổ biến đi kèm với CentOS 7. Nếu bạn đang dùng một tiện ích tường lửa khác, bạn sẽ cần thay đổi mã mẫu này.

 1. Kết nối với máy chủ qua SSH. Để được trợ giúp, hãy xem Kết nối với máy chủ của bạn hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ với SSH.
 2. Chạy lệnh sau:
  sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2223-2224/tcp
 3. Chạy các lệnh sau:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Lệnh thứ hai ở trên xác minh rằng các cổng đã được đưa vào danh sách trắng.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.