Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Các kiểu trả lại khác nhau

Bài viết này đề cập đến một sản phẩm cũ không còn khả dụng cho khách hàng mới.

Trả lại là tình huống email không được gửi thành công đến liên hệ. Các lý do cụ thể cho việc địa chỉ không gửi được tùy thuộc vào kiểu trả lại: Vĩnh viễn, tạm thời, nói chung hoặc vẫn cố thử. Chúng tôi sẽ giải thích từng kiểu bên dưới:

Nhấp vào nút xem thêm số liệu thống kê

Trả về vĩnh viễn:

Đây là những địa chỉ email hoàn toàn không xác định, lỗi thời hoặc không chính xác. Các địa chỉ này sẽ không bao giờ được gửi tới người nhận. Các liên hệ này sẽ bị chặn ngay khi gặp lỗi trả về vĩnh viễn. Thông thường, đây là những địa chỉ cũ và đã hết hạn (Nếu bạn phát hiện lỗi chính tả dễ thấy như example@example.con (thay vì .com), bạn có thể bỏ chặn liên hệ và cập nhật email.)

Trả về tạm thời:

Đây là những tài khoản email thường có hộp thư đầy, miền của chúng tạm thời ngừng hoạt động hoặc hiện chúng không thể nhận email. GoDaddy Email Marketing sẽ gửi tối đa 5 thư trong tương lai tới các hộp thư này. Nếu một hộp thư có 5 lần trả lại trong khoảng thời gian 30 ngày, các liên hệ sẽ bị chặn khỏi những người đăng ký đang hoạt động của bạn.

Trả về nói chung:

Dạng Trả về nói chung thường gặp nhất xảy ra khi có tường lửa trên máy chủ của người nhận, ngăn chặn máy nhận email từ bên ngoài hệ thống. Đây là điều thường thấy ở các công ty không nhận email từ nguồn không xác định. GoDaddy Email Marketing sẽ thử lại tất cả các lỗi Trả về nói chung cho đến khi chắc chắn thư không qua được, lúc đó, liên hệ sẽ bị chặn khỏi danh sách người đăng ký đang hoạt động của bạn.

Vẫn cố thử:

Lỗi này cho biết có thư chưa gửi được nhưng máy chủ vẫn đang cố gắng. Kiểu trả lại này thường được giải quyết khi thử lại.

Xem thêm thông tin