Các lỗi trang web phổ biến

Mã trạng thái HTTP là số gồm 3 chữ số, cung cấp cho trình duyệt web thông tin về trạng thái của trang. Bạn có thể thấy một vài lỗi trong số này khi duyệt trên internet hoặc gặp lỗi trong tài khoản lưu trữ riêng của mình.

Đây là hướng dẫn nhanh để giúp bạn hiểu rõ các mã lỗi phổ biến nhất kèm theo gợi ý về việc cần làm để khắc phục lỗi:

400 — Yêu cầu không hợp lệ
Máy chủ web không thể phân tích cú pháp một tập lệnh bị định dạng sai. Thông thường, các vấn đề về lập trình sẽ gây ra sự cố này. Bạn cần trao đổi với nhà phát triển hoặc nhà cung cấp phần mềm để được hỗ trợ giải quyết sự cố này.
Nếu bạn gặp lỗi này với ứng dụng GoDaddy Hosting Connection®, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.
401 — Yêu cầu xác thực
Trang này yêu cầu có tên người dùng và mật khẩu mới truy cập được. Nếu bạn tìm cách truy cập trang mà không có tên người dùng và mật khẩu, bạn sẽ nhận được thông báo 401 — Yêu cầu xác thực.
403 — Bị cấm
Lỗi bị cấm sẽ hiển thị khi ai đó tìm cách truy cập vào thư mục, tập tin hoặc tập lệnh mà không được cho phép thỏa đáng. Ví dụ: nếu một tập lệnh chỉ người dùng đọc được còn những người khác không thể truy cập mà sẽ gặp lỗi 403.
Các tập tin chỉ mục không hợp lệ và các thư mục trống cũng có thể gây ra lỗi 403. Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong những bài viết sau dựa trên loại tài khoản lưu trữ bạn có: Web & Cổ điển / cPanel / Plesk.
404 — Không tìm thấy
Nếu khách truy cập vào các URL không tồn tại, họ sẽ gặp lỗi 404. Nguyên nhân có thể là bất cứ thứ gì, từ URL không hợp lệ, tập tin bị thiếu hay chuyển hướng đến URL không còn tồn tại.
500 — Lỗi máy chủ nội bộ
Đây là lỗi rất thường gặp, cho biết đã xảy ra lỗi khi hiển thị website nhưng không có sẵn chi tiết. Tập tin .htaccess không hợp lệ hoặc quy tắc không hợp lệ trong đó, thường gây ra lỗi 500 với tài khoản lưu trữ Linux®. Với Windows®, phổ biến nhất là các yêu cầu không hợp lệ thông qua tập tin web.config.
Để tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố:
 • Linux — Xem lại nhật ký lỗi Apache® của bạn.
 • Windows — Bật lỗi chi tiết trong tập tin web.config sử dụng mã sau:
  configuration>
    system.webServer>
     httpErrors errorMode="Detailed"/>
    /system.webServer>
  /configuration>

Để biết thêm thông tin, hãy xem danh sách định nghĩa mã trạng thái tại W3.org:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.