Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Các miền ở cấp cao nhất (TLD) và miền ở bậc cao nhất thuộc mã quốc gia (ccTLD) là gì?

Một miền cấp cao nhất (LTD) là một phần của tên miền nằm ở bên phải dấu chấm (" . "). Các TLD phổ biến nhất là .com, .net, và .org. Vài TLD khác là .biz, .info, và .ws. Những TLD phổ biến này hầu hết có vài hướng dẫn, nhưng nói chung có sẵng cho bất cứ người đăng ký ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Cũng có những miền có giới hạn ở cấp cao nhất (rTLDs) như .aero, .biz, .edu, .mil, .museum, .name, và .pro, đòi hỏi người đăng ký trình bày một loại thực thể cố định hay thuộc về một cộng đồng cố định. Thí dụ, TLD .name dành riêng cho các cá nhân và .edu dành riêng cho các thực thể giáo dục.

TLD cho mã quốc gia (ccTLDs) tượng trưng cho các địa dư cố định. Ví dụ: .mx tượng trưng cho Mexico và .eu tượng trưng cho Liên đoàn Âu châu. Vài ccTLD có giới hạn về nơi cư trú. Ví dụ, .eu đòi hỏi những người đăng ký sống hay định cư tại một quốc gia thuộc Liên đoàn Âu châu. Các ccTLD khác như ccTLD .it tượng trưng cho Ý và cho phép bất cứ ai đăng ký chúng, nhưng đòi hỏi một dịch vụ ủy viên quản trị nếu người đăng kýkhông định cư tại một quốc gia hay vùng cố định. Cuối cùng, có những ccTLD có thể được đăng ký bởi bất cứ ai — thí dụ như .co tượng trưng cho Colombia và không đòi hỏi quyền cư trú nào cả.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.