Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Các phiên bản phần mềm được cài đặt trên các tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux, Dịch vụ lưu trữ Windows và WordPress được quản lý

Phần mềm chúng tôi cài đặt trên tài khoản dịch vụ lưu trữ sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản dịch vụ lưu trữ bạn có.

Dịch vụ lưu trữ Linux

Thành phần Phiên bản
Apache 2.4.46
cURL 7.19.7
MySQL 5.6.49
5.7.38
PHP 5.6
7.3
7.4 (mặc định)
8.0
8.1
PEAR 1.10.5
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.9.4
Python qua bộ chọn Python
2.7.18
3.3.7
3.4.9
3.5.9
3.6.11
3.7.10
Zend 3.3.26
Bảng điều khiển cPanel 86.0.30

Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk

Thành phần Phiên bản
Hệ điều hành Windows Server 2019
ASP 3.0 (VBScript Phiên bản 5.8)
ASP.NET 3.5.30729.4926
4.8.03761
cURL 7.59.0 (PHP 5.6)
7.70.0 (PHP 7.3 & 7.4)
IIS 10.x
MSSQL Châu Âu & châu Á: MSSQL 2019
Bắc Mỹ: MSSQL 2019
Chỉ gói Plesk Khởi đầu: MSSQL không được hỗ trợ
MySQL 5.7
.NET Core 2.1.x
3.1.x
5.0.x
PHP 5.6
7.3
7.4
8.0
phpMyAdmin 5.0.3
Mô-đun viết lại URL IIS 7.1.1980
Bảng điều khiển Plesk Obsidian (18.x)

WordPress được quản lý

Thành phần Phiên bản
WordPress Phiên bản gần đây nhất sau khi tất cả các thử nghiệm đã được vượt qua (hiển thị tại wordpress.org).
Apache 2.4
cURL 7.79.1
MySQL 5.7.26
PHP 7.4 (được khuyến nghị)
8.0
8.1
phpMyAdmin 5.1.0

Xem thêm thông tin