Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Các thư mục bảo vệ bằng mật khẩu trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Để hạn chế quyền truy cập vào các thư mục trên website Lưu trữ Linux của bạn, hãy sử dụng tính năng Bảo mật thư mục của cPanel. Khách truy cập chỉ có thể duyệt một thư mục bị hạn chế sau khi nhập tên người dùng và mật khẩu.

Lưu ý: Tính năng này không cung cấp trải nghiệm đăng nhập thành viên thông thường như ngân hàng hoặc trang web bán lẻ. Các tính năng như vậy yêu cầu cơ sở dữ liệu và phức tạp hơn nhiều.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
  nhấp vào quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
 4. Trong Trang chủ cPanel, trong nhóm Tập tin , nhấp Bảo mật thư mục .
 5. Trong trang Bảo mật thư mục cPanel, duyệt đến thư mục bạn muốn bảo vệ, và sau đó nhấp vào tên thư mục.
 6. Chọn Mật khẩu bảo vệ thư mục này , sau đó Nhập tên cho thư mục được bảo vệ rồi nhấp vào Lưu .

  Lưu ý: Tên bạn chỉ định được hiển thị khi khách truy cập cố gắng truy cập thư mục. Nó chỉ là một nhãn cho thư mục đó, và không thay đổi tên thư mục thực tế.

 7. Trong phần Tạo người dùng , điền đầy đủ các trường rồi nhấp vào Lưu .

Xem thêm thông tin