Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Các tùy chọn chuyển tiếp cho địa chỉ email

Chuyển tiếp email của bạn từ các địa chỉ email khác (như Gmail, Yahoo hoặc Hotmail) tới hộp thư đến Microsoft 365 hoặc Workspace Email. Bạn cũng có thể chuyển tiếp email từ địa chỉ Microsoft 365 hoặc Workspace Email tới hộp thư đến của các email khác. Ví dụ: nếu bạn chuyển tiếp email từ sales@coolexample.com đến jane@coolexample.com, mọi thư gửi đến sales@coolexample.com sẽ không lưu ở đó mà được chuyển đến jane@coolexample.com.

Microsoft 365

Bạn muốn làm gì? Cách thực hiện
Chuyển tiếp email Microsoft 365 tới hộp thư đến của email khác. Tạo một địa chỉ email chuyển tiếp.
Chuyển tiếp các địa chỉ email khác tới hộp thư đến của email Microsoft 365. Chuyển tiếp email tới hộp thư đến email Microsoft 365.

Workspace Email

Bạn muốn làm gì? Cách thực hiện
Chuyển tiếp email Workspace Email tới hộp thư đến của email khác. Thiết lập một địa chỉ Workspace Email chuyển tiếp.
Chuyển tiếp các địa chỉ email khác tới hộp thư đến của email Workspace Email. Chuyển tiếp email tới hộp thư đến Workspace Email của bạn.
Tự chuyển tiếp email dưới dạng tập tin đính kèm. Chuyển tiếp email dưới dạng tệp đính kèm trong:
Chỉnh sửa địa chỉ email chuyển tiếp. Thay đổi địa chỉ email chuyển tiếp hiện tại.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.