Các tùy chọn chuyển tiếp email cho địa chỉ email

Chuyển tiếp email từ các địa chỉ email khác (ví dụ: Gmail, Yahoo và Hotmail) tới hộp thư đến của Office 365, Email chuyên nghiệp hoặc Email trong không gian làm việc. Bạn cũng có thể chuyển tiếp email từ các địa chỉ email Office 365, Email chuyên nghiệp hoặc Email trong không gian làm việc tới hộp thư đến của các email khác.

Email Office 365

Bạn muốn làm gì? Cách thực hiện...
Chuyển tiếp email Office 365 tới hộp thư đến của email khác (ví dụ: Gmail, Yahoo hoặc Hotmail). Tạo địa chỉ email chuyển tiếp.
Chuyển tiếp từ các địa chỉ email khác tới hộp thư đến của email Office 365. Chuyển tiếp email tới hộp thư đến của email Office 365.

Email trong không gian làm việc

Bạn muốn làm gì? Lưu ý Cách thực hiện...
Chuyển tiếp Email trong không gian làm việc tới hộp thư đến của email khác (ví dụ: Gmail, Yahoo hoặc Hotmail). Email không được lưu lại, mọi email gửi đến địa chỉ email này đều được tự động chuyển tiếp tới hộp thư đến của email kia. Thiết lập địa chỉ chuyển tiếp của Email trong không gian làm việc.
Chuyển tiếp từ các địa chỉ email khác tới hộp thư đến của Email trong không gian làm việc. Chuyển tiếp email từ các địa chỉ email khác (ví dụ: Gmail, Yahoo hoặc Hotmail) tới hộp thư đến của Email trong không gian làm việc. Chuyển tiếp email tới hộp thư đến của Email trong không gian làm việc.
Chuyển tiếp từng email dưới dạng tệp đính kèm. Chuyển tiếp một email hoặc một nhóm email dưới dạng một tệp đính kèm email. Chuyển tiếp email dưới dạng tệp đính kèm trong:
Sửa địa chỉ email chuyển tiếp. Thay đổi địa chỉ email chuyển tiếp hiện tại. Sửa địa chỉ email chuyển tiếp.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.