Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Các tùy chọn chuyển tiếp email cho địa chỉ email Microsoft 365

Địa chỉ email thông thường là loại tài khoản cho phép bạn gửi, nhận và xem email của mình. Địa chỉ email thông thường còn có tính năng chuyển tiếp tùy chọn có thể tự động chuyển hướng email của bạn đến hộp thư đến khác. Nếu được thêm, Microsoft 365 cũng cho phép bạn giữ bản sao của thư đã chuyển tiếp trong hộp thư đến ban đầu để email sẽ ở cả hai nơi.

Ví dụ: Bạn có thể chuyển tiếp tin nhắn ở jane@coolexample.com sang janepointsman@gmail.com.


Bạn muốn làm gì?Cách thực hiện
Chuyển tiếp email Microsoft 365 của bạn đến tài khoản email khác.Thiết lập chuyển tiếp từ tài khoản Microsoft 365
Chuyển tiếp các tài khoản email khác tới email Microsoft 365 của bạn.Thiết lập chuyển tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ email khác
Chuyển tiếp email dưới dạng tập tin đính kèm.Đính kèm thư vào các thư khác trong Outlook

Thêm thông tin