Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Các đầu đề email là gì?

Mỗi email có chứa một đoạn văn bản ở trên đầu được gọi là đầu đề. Đầu đề chứa thông tin chi tiết về thư, bao gồm thông tin người gửi, thông tin người nhận, máy chủ xử lý thư khi nó đi từ người gửi đến người nhận, vv. Tuy nhiên, nhiều chương trình email không hiển thị thông tin đầu đề một cách mặc định.

Để xem toàn bộ thông tin đầu đề bằng cách sử dụng các chương trình email khác nhau:

Outlook 2010

 1. Mở thư mà bạn muốn xem thông tin đầu đề.
 2. Từ menu Tập tin, chọn Thông tin.
 3. Nhấp Thuộc tính.

Outlook 2007 hoặc cũ hơn

 1. Mở thư mà bạn muốn xem thông tin đầu đề.
 2. Từ menu Xem, chọn Tùy chọn.

Trong cửa sổ Tùy chọn Thư , đầu đề sẽ hiển thị trong trường Đầu đề Internet .

Outlook Express

 1. Mở thư mà bạn muốn xem thông tin đầu đề.
 2. Từ menu Tập tin, chọn Thuộc tính.
 3. Trong cửa sổ Thuộc tính Thư , đi đến thẻ Chi tiết .

Đầu đề sẽ hiển thị trong trường Đầu đề Internet cho Thư này .

Outlook Web Access

 1. Mở thư mà bạn muốn xem thông tin đầu đề.
 2. Từ menu Biểu tượng văn bản (Thêm thao tác), chọn Xem chi tiết thư.

Thông tin đầu đề sẽ hiển thị trong cửa sổ Chi tiết thư vừa hiện ra.

Windows Live Hotmail

 1. Mở thư mà bạn muốn xem thông tin đầu đề.
 2. Nhấp "..." trên thanh menu và chọn Xem nguồn thư.
 3. Chép và dán toàn bộ nội dung vào Notepad và lưu thành tập tin TXT.

Eudora

 1. Mở thư mà bạn muốn xem thông tin đầu đề.
 2. Trong Thanh công cụ Thư, nhấp vào biểu tượng Đầu đề để hiển thị thông tin đầu đề.

Đầu đề sẽ hiển thị ở trên đầu của email.

Netscape

 1. Mở thư mà bạn muốn xem thông tin đầu đề.
 2. Từ menu Xem, chọn Nguồn thư.

Đầu đề sẽ hiển thị ở trên đầu của email.

Email nền web

 1. Mở thư mà bạn muốn xem thông tin đầu đề.
 2. Từ danh sách thả xuống Thêm thao tác , chọn Xem đầu đề đầy đủ, rồi nhấp Áp dụng.

Điều này cho phép tự động gửi email ở dạng tập tin đính kèm .EML.

Thư Apple

 1. Chọn thư mà bạn muốn xem thông tin đầu đề.
 2. Từ menu Xem, chọn Thư, rồi chọn Đầu đề dài.

Đầu đề sẽ hiển thị ở trên đầu của email.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.