Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Các yêu cầu hủy đăng ký được xử lý tự động

GoDaddy Email Marketing sẽ tự động xử lý việc hủy đăng ký cho bạn! Tuy nhiên, đôi khi mọi người viết thư cho bạn thay vì nhấp vào nút Hủy đăng ký trong email của bạn. Trong trường hợp đó, bạn có trách nhiệm loại bỏ những liên hệ đó ra khỏi danh sách Người đăng ký. Nhưng đừng lo, GoDaddy Email Marketing sẽ giúp bạn nhanh chóng !

Các chủ đề liên quan:

Cách mọi người hủy đăng ký nhận email