Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cách người đăng ký có thể chuyển tiếp chiến dịch của bạn cho người khác

Người đăng ký có thể chuyển tiếp chiến dịch email của bạn cho bạn bè và đồng nghiệp bất cứ lúc nào. Đây là cách thực hiện:

  1. Trong phần chân trang email của chiến dịch, người đăng ký nhấp vào nút Chuyển tiếp .
    Nhấp vào nút số liệu thống kê khác
  2. Họ có thể nhập tối đa 5 địa chỉ email của bạn bè, kèm theo một tin nhắn cá nhân ngắn, rồi nhấp vào nút Chuyển tiếp .
    Nhấp vào nút số liệu thống kê khác

Chiến dịch được gửi đến bạn bè của người đăng ký dưới dạng một email được chuyển tiếp. Vì chiến dịch chỉ được chuyển tiếp nên những người nhận được chiến dịch chưa phải là người đăng ký. Bạn nên thêm lời kêu gọi hành động để đăng ký.

Trên trang số liệu thống kê, bạn có thể xem số lần chiến dịch gốc đã được chuyển tiếp và bởi ai. Bạn không thể xem địa chỉ email của những người được chuyển tiếp cho đến khi họ đăng ký.

Xem thêm thông tin

  • Thay đổi vị trí của nút chuyển tiếp bằng Tiện ích bổ sung điều chỉnh chiến dịch