Cách nhận quyền truy cập vào miền/tài khoản sau khi chủ sở hữu qua đời

Để truy cập vào một miền/tài khoản sau khi chủ sở hữu miền/tài khoản đó qua đời, bạn phải là Quản trị viên tài sản. Bạn cần gửi yêu cầu kèm theo những giấy tờ sau:

  1. Một mẫu Yêu cầu thay đổi đã điền thông tin đúng quy định, trong đó ghi Quản trị viên tài sản là người yêu cầu. Mẫu này có tại: changeupdate.com.
  2. Giấy tờ pháp lý có tên của Quản trị viên tài sản.
  3. Giấy chứng tử
  4. Giấy tờ tùy thân có ảnh của người yêu cầu/Quản trị viên tài sản. Chúng tôi yêu cầu giấy tờ tùy thân có ảnh do chính quyền cấp phải là bản sao màu, bản quét hoặc ảnh kỹ thuật số có ảnh, tên, chữ ký và ngày hết hạn có thể nhìn thấy rõ.
  5. Nếu một doanh nghiệp được liệt kê là người đăng ký/chủ tài khoản, vui lòng cung cấp bản sao của giấy tờ chứng minh doanh nghiệp. Ví dụ về giấy tờ chứng minh doanh nghiệp do chính quyền cấp được chấp nhận:
    • Bản sao giấy phép kinh doanh do chính quyền cấp địa phương, quận, tiểu bang hoặc liên bang cấp.
    • Đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Mỹ, chúng tôi cũng có thể chấp nhận “Thư xác nhận” của IRS. Bạn có thể yêu cầu bản sao thư này bằng cách liên hệ với IRS theo số 1-800-829-4933.

Lưu ý: Chúng tôi không chấp nhận bản sao điều lệ công ty/tổ chức, đơn đăng ký, tài liệu in từ internet hoặc tờ khai thuế làm giấy tờ chứng minh doanh nghiệp.

Sau khi nhận được giấy tờ này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu cần thêm bất kỳ thông tin gì để xử lý yêu cầu hoặc chúng tôi sẽ thông báo yêu cầu đã được xử lý xong.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.