Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

(Quay về Trung tâm bảo mật)

GoDaddy thu thập thông tin gì về tôi?

Chúng tôi thu thập thông tin cơ bản từ bạn khi bạn tạo tài khoản, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại. Khi bạn mua sản phẩm hoặc thêm dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin như giấy tờ tùy thân của chính phủ. Chúng tôi cũng ghi lại thông tin khi bạn liên hệ với chúng tôi, bao gồm các yêu cầu dịch vụ khách hàng và ghi chú hoặc chi tiết giải thích những gì bạn hỏi và cách chúng tôi trả lời. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi để thu thập thông tin về các tương tác và việc sử dụng. Xem chính sách bảo mật để biết thêm chi tiết về loại thông tin cụ thể, chúng tôi có thể thu thập và lựa chọn của bạn liên quan đến dữ liệu đó.

GoDaddy sử dụng thông tin về tôi như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để phân phối, cải thiện, cập nhật và nâng cao các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để tạo tài khoản cho bạn, phân phối dịch vụ (bao gồm cả website và ứng dụng di động), cũng như phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận và sử dụng sai mục đích. Hãy tham khảo Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

GoDaddy có chia sẻ dữ liệu của tôi với các bên thứ ba không?

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty liên kết trong tập đoàn của chúng tôi, với các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cho phép bạn tích hợp dịch vụ của họ vào Dịch vụ của chúng tôi và với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy khi cần thiết để họ thực hiện dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ dữ liệu khi xử lý thanh toán, liên lạc với bạn thông qua các khảo sát hoặc email và quảng cáo dựa trên sở thích. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin tối thiểu cần thiết và các bên thứ ba không được sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác như được nêu trong Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Tôi làm thế nào để cập nhật thông tin cá nhân?

Bạn là người kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Hãy xem Các lựa chọn của bạn về dữ liệu chúng tôi thu thập để tìm hiểu thêm.