Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cài đặt các ứng dụng web trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Khi đã đến lúc thêm các ứng dụng web (như WordPress hoặc Joomla) vào tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn, hãy làm theo các bước sau để sử dụng Installatron.

Lưu ý: Bạn có một website với máy chủ lưu trữ khác? Nếu bạn đang chuyển trang sang GoDaddy, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách nhập các ứng dụng bạn đã sử dụng từ trang đó .

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  chọn quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, bên dưới Trang web , bên dưới miền, hãy chọn Cài đặt ứng dụng .
  chọn cài đặt ứng dụng
 4. Trong Trình duyệt ứng dụng Installatron, chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt và trang thông tin về ứng dụng đó sẽ xuất hiện.
 5. Chọn + cài đặt ứng dụng này . Hoặc, nếu bạn quyết định không cài đặt ứng dụng này, hãy chọn nút Quay lại của trình duyệt và lặp lại bước trước đó.
 6. Hoàn thành các trường và lựa chọn, sau đó chọn + Cài đặt .

Xem thêm thông tin