WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cài đặt chủ đề WordPress với FTP

Bạn có thể cần cài đặt chủ đề WordPress thông qua Giao thức truyền tập tin (FTP). Tùy chọn này hữu ích cho các chủ đề lớn hoặc tùy chỉnh. Các bước này mô tả việc cài đặt với FileZilla , nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng FTP nào để tải lên chủ đề WordPress.

  1. Tải xuống tập tin .zip chủ đề.
  2. Kết nối với dịch vụ lưu trữ của bạn bằng cách dùng FTP.
  3. Trong phần Trang từ xa , tìm thư mục chứa trang WordPress của bạn.
  4. Đi đến thư mục / wp-content / themes.
  5. Trong phần Trang cục bộ, tìm tập tin .zip chủ đề trên máy tính cục bộ của bạn.
  6. Kéo và thả tập tin chủ đề từ phần Trang cục bộ vào phần Trang từ xa.
  7. Giải nén tập tin chủ đề .
  8. Lưu ý: Nếu bạn không thể giải nén tập tin trên tài khoản lưu trữ của mình, bạn cần giải nén tập tin trên máy tính cục bộ rồi tải lên thư mục tập tin đã giải nén.

Bây giờ bạn đã cài đặt chủ đề WordPress mới của mình.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin